Hridaya Hatha Yoga

|Scroll down for English

hridaya-logo Spiritual Heart Meditation

“In the Heart, Love & Wisdom Become One!” ~ Sahajananda

Yoga H-art! met Hridaya Hatha Yoga

IMG_1509Hridaya Yoga is de yoga van het Spiritueel Hart, of met andere woorden: het pad naar je ware  Zelf. Een Levensfilosofie, die je Levent opent voor de Zee aan Mogelijkheden die het Leven omvat en een uitnodiging om je Zelf te ontdekken in alle aspecten…

Hridaya Hatha Yoga is hierin een meditatieve vorm van Hatha Yoga, waarin we contact maken met de Stilte in ons Zelf die altijd op de achtergrond aanwezig is. De asanas (yoga posities) brengen de Stilte in het lichaam en laat deze langzaam doorvloeien in de geest. Gedurende de hele les zijn de ogen gesloten en brengen we de aandacht naar de natuurlijke pauzes in de ademhaling.

Pauze in Ademhaling – Open Aandacht – Her-inneren in het Hart
Bewustwording van de natuurlijke pauzes na elke in- en uitademing, brengen rust en stilte in ons hele wezen. Als een stille getuige vanuit deze meest intieme plek in onszelf, observeren we met een open aandacht alles dat in onszelf voorbij komt. We leren op deze manier los te laten, over te geven aan wat het huidige moment ons brengt, zonder ons te identificeren met gedachten, gevoelens, sensaties en energieën. Door weg te stappen van alles dat in ons voorbij komt, leren we in te zien dat we meer zijn dan alleen een lichaam, meer dan een denkgeest. We trainen de Kracht van  Aandacht, die zich weer zetelt in zijn natuurlijke staat, het Hart.
Hierdoor leren we weer in contact te zijn met onze eigenste IK diep van binnen en opnieuw in verbinding te komen met onze essentie – Stilte – waar rust, harmonie en Liefde natuurlijk aanwezig zijn.

Hridaya Yoga nodigt uit te Leven vanuit je Hart en te genieten!

Wat brengt een les Hridaya Hatha Yoga?
Hridaya Yoga is ontwikkeld door de meditatiemeester Sahajananda [ Claudiu Trandafir ], die de eeuwenoude wijsheden van het Spiritueel Hart, Hridaya, bijeengebracht heeft in een pad die je H-art opent en je Leven in Vuur & Vlam Zet. Een les met Hridaya Yoga brengt een moment om weer even helemaal tot rust te komen en Liefdevolle aandacht aan ons Zelf te geven. In de stilte ervaren we een diepe rust en intimiteit met het zijn in het moment. Alsof we thuiskomen…in het Hart.
We zullen opmerken dat het regelmatig beoefenen van yoga en meditatie nog vele andere positieve bijwerkingen heeft; het brengt lichaam en geest in vorm, we gaan ons fitter, energiek, goed gehumeurd, blij, liefdevol en geïnspireerd voelen. En zo zijn er nog talloze voorbeelden te noemen van wat yoga en meditatie voor jou in je leven kan betekenen.

Inspiratie, Methodes & Technieken

SriRamanaMaharshiIn de lessen wordt naast het open concept Stilte onder andere gewerkt met de methode van Zelfonderzoek van Ramana Maharshi, diverse bewustwordingsoefeningen, Mindfulness, ritmische ademhaling (Pranayama), inspirerende poëzie, klanken & muziek. Het lesmateriaal berust op de leringen van traditionele principes en visies vanuit Advaita Vedanta, Tantra, Kashmir Shaivism en klassieke yoga (Patanjali’s Sutras) en quotes van vele spirituele meesters (Eckhart Tolle, Mooji, Jeff Foster, Rumi, Kabir, Rinpoche, St. John of the Cross etc.). Lees hier uitgebreid meer over de Hridaya Yoga Philosophy.

|English

Hridaya Yoga & Meditatie are bringing you back home in the Heart of your being!

Hridaya Yoga is the yoga of the Spiritual Heart. A type form of Hatha YogIMG_1509a, in which we withdraw within the inner Stillness of our true Self. The asanas (yoga postures) inviting stillness in the body, and slowly allowing it to flow into the mind. During the whole class, the eyes are closed and the attention is focussed on the breathing. The awareness of the natural pauses after every in- and exhalation, is bringing peace and stillness in our whole being. As a conscious witness from this most inherent intimite space in ourselves, we observe with an open attention all that is arising in our being. In this way we learn to let go, and to surrender to the present moment, without identifying with thoughts, emotions, sensations or energies. By stepping back from all that is passing by, we learn to see that we are not just the physical Body, and more than just a thinking Mind. We learn to connect again with the Heart, with our own ‘Selfy’ deep within, and to again connect to the true essense of our being – Stillness – where there’s just peace, harmony and love in Oneness with our real nature.

Hridaya invites to always live with an open Heart, anytime and anywhere!

A Hridaya Yoga class brings a moment which allows you to come back to yourself again and holds a space where you can fully be your self. In stillness you will experience a deep peace and intimacy. Like coming back home in the Heart. By practising yoga and meditation on a regular basis you will start experiencing more benefits; it shapes your body and mind, you will feel more fit, energetic, in a good mood, happy, full of love, gratitude, and inspired. And with this many more examples can be mentioned of what yoga and meditation could mean in according to you and in your daily life.

Inspiration, Methodes & Techniques

SriRamanaMaharshiNext to the open concept Stillness, there’s making use of the Self-enquiry method of
Ramana Maharshi, different awareness practises, Mindfullness, rhytmic breathing (Pranayama), inspiring poetry, sound & music. The class material is based upon traditional principals and visions from Advaita Vedanta, Tantra, Kashmir Shaivism and classic yoga (Patanjali’s Sutras) and quotes of many spiritual masters (Eckhart Tolle, Mooji, Jeff Foster, Rumi, Kabir, Rinpoche, St. John of the Cross etc.). Read more about the Hridaya Yoga Philosophy here.

Inspired to explore more?
Check here for the Hridaya Yoga H-art & Inspiratie Training and take a jump into more depth and Inspiration of your Self & your practice.

Boek NU Yoga-In-De-Zomer met Uma Esmeralda!

Hridaya Yoga 6 workshops

[ Nederlands & English ]
Verdiep je practice and voel hoe het is om te genieten van de Sweetness of doing No-thing!
Zoals mijn favo fragment met Luca Spaghetti uit de film Eat-Pray-Love…

https://youtu.be/Gg3n9z5zuJg

De lessen Hridaya Yoga & Meditatie laten alles verzachten wat hard is en laten je langzaam wegzinken in het grootse Niets van je Zelf… Deze workshops brengen een nieuwe dimensie aan je yoga en meditatiebeoefening met een lange Hridaya Hatha Yoga beoefening, inclusief een uitgebreide eindrelaxatie (bodyscan), H-art Meditatie in Stilte, Inspiratie Cirkel waarin we elkaar ontmoeten met Sweet Teas & Delights.

Woensdagavonden – 18:30-21:30u

Programma

18:30 – 20:00u Hridaya Hatha Yoga

20:00 – 20:45u H-art Meditatie

20:45 – 21:30u Inspiratie Cirkel Sweet Teas, Delights

1e 2 workshops zijn onderdeel van de H-art & Inspiratie Training.

Ont-doe je met ons mee? Reserveer dan gauw je plek!
Contribution/Bijdrage:
Yoga-in-de-Zomer Kaart: € 111,– Inclusief: 6x workshops à 3 uur. Losse workshop: € 30,–.

 *** EXTRA ***
Mediteer H-art! Boost – Online Live Meditatie & Inspiratie, thuis via Lifestream. (GRATIS).
Lees hier meer en meld je aan…

Payments/ Betalingen:
Payments can be done by ING Bank before start of first class.
Name: De H-artschool
Bank account: NL35 INGB 0007 1944 62


Registration
Jump on and reserve your spot…!